අවරුදු 10 දී වෙච්ච වැඩේ punchi ekka wal kathawa new

Description:wal katha ,sinhala wal katha , sinhala wala katha, wal kello ,Wal kella kiyana supiri katha ..
sinhala wal katha,wela katha,wal kello, වැල කතා,කෙල්ලෝ කියන වල් කතා

Category:Film & Tv

Added:2 years ago

0 likes, 0 dislikes

Link:

Embed / Iframe code:

Make your selection, copy and paste the embed code above.

Standart sizes: Custom size:

What is the problem?

Please do not abuse this section. The videos ,which are on investigate list, are manually checked by editor.

Security code:(is not case-sensitive) can't read

 • File
 • Quality
 • Screen Size
 • Filesize (Byte)
 • Bitrate (Kbit/s)
 • Audio (Kbit/s)
 • Download
 • video240.mp4
 • 240p
 • 426x240
 • 2019898
 • 102
 • 63
 • Rtsp
 • mobile.3gp
 • 144p
 • 176x144
 • 2351772
 • 119
 • 31
 • Rtsp | Http

The download of mp4 videos on http protocols are disabled currently.

Write a comment

Comment:

at least 10 characters, up to 400 characters

400 characters remaining

Security code:

(is not case-sensitive) can't read