آماده سازی دختربچگان 9 ساله برای بردگی جنسی

Description:درست یک روز پس از روز جهانی زن، یعنی در روز 9 مارس، جمهوری اسلامی در لندن برای دختربچگان 9 ساله جشن تکلیف برگزار کرده و یکی از کانالهای تلویزیونی رژیم نیز بخش هایی از آن را پخش کرده است. در این ویدئوی کوتاه بخشی از این مراسم را می بینید.در اسلام دختران بعد از 9 سالگی بالغ محسوب می شوند و می توانند شوهر داده شوند. آنان در جشن تکلیف با وظایف زن در اس..(more)

درست یک روز پس از روز جهانی زن، یعنی در روز 9 مارس، جمهوری اسلامی در لندن برای دختربچگان 9 ساله جشن تکلیف برگزار کرده و یکی از کانالهای تلویزیونی رژیم نیز بخش هایی از آن را پخش کرده است. در این ویدئوی کوتاه بخشی از این مراسم را می بینید.در اسلام دختران بعد از 9 سالگی بالغ محسوب می شوند و می توانند شوهر داده شوند. آنان در جشن تکلیف با وظایف زن در اسلام آشنا می شوند. این وظایف شامل هر گونه خدمات جنسی به شوهر، آشپزی و خانه داری و بچه داری، پوشش اسلامی، و از همه مهمتر تمکین به مرد، سکوت در برابر بی عدالتی علیه زن و پذیرش آن است. در دنیای متمدن امروزی ازدواج و ارتباط جنسی با دختربچگان و دختران نوجوان، بچه بازی محسوب می شود و مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار می گیرد، ولی اینها با وقاحت جشن تکلیف برای کودکان 9 ساله برگزار می کنند و آنان را برای بردگی جنسی آماده می سازند

Category:News & Events

Added:3 years ago

0 likes, 0 dislikes

Link:

Embed / Iframe code:

Make your selection, copy and paste the embed code above.

Standart sizes: Custom size:

What is the problem?

Please do not abuse this section. The videos ,which are on investigate list, are manually checked by editor.

Security code:(is not case-sensitive) can't read

 • File
 • Quality
 • Screen Size
 • Filesize (Byte)
 • Bitrate (Kbit/s)
 • Audio (Kbit/s)
 • Download
 • video240.mp4
 • 240p
 • 320x240
 • 6848350
 • 337
 • 64
 • Rtsp
 • mobile.3gp
 • 144p
 • 176x144
 • 4936473
 • 242
 • 32
 • Rtsp | Http

The download of mp4 videos on http protocols are disabled currently.

Write a comment

Comment:

at least 10 characters, up to 400 characters

400 characters remaining

Security code:

(is not case-sensitive) can't read